Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Naturgeografi
34 Nr. Vallenderød Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 34 Nr. Vallenderød Naturgeografi

Geologi og jordbund

Morænelandskab med dødisrelief. Overvejende sandblandet lerjord. Mod syd findes et område med lerblandet sandjord. Mindre områder med humusjord.


Terræn

Småbakket til bølget landskab. Svagt faldende mod øst


Vandelementer

I området findes mange mindre søer og vandhuller. Der er desuden en del, delvist afvandede moseområder.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk