Til forsiden
| H√łringer og afg√łrelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Landskabsvurdering
34 Nr. Vallender√łd Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delomr√•der Landskabsvurdering Pdf af omr√•debeskrivelsen N√¶ste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find p√• liste 34 Nr. Vallender√łd Landskabsvurdering

Styrke

Omr√•det er p√• en gang sammensat og ensartet. Det best√•r af mange enkeltelementer, som dog ikke alle fremst√•r tydeligt, men de er med til at bringe landskabet ned i skala. Det betyder ogs√•, at der kan indpasses nye elementer af beskeden st√łrrelse. Det vurderes, at der kan tillades √¶ndringer. Is√¶r vil der kunne indpasses mindre skove og hegn, men ogs√• mindre tekniske anl√¶g vil kunne indpasses i de mere √•bne omr√•der.


Tilstand

Omr√•det er kun i ringe grad p√•virket af tekniske anl√¶g. Undtaget er industriomr√•det nord for T√łll√łse, som s√¶tter et markant pr√¶g p√• denne del af omr√•det. Omr√•det er et typiskt landbrugsland, og har bevaret oplevelsen af at best√• af mellemstore brug.


Sårbarhed

Omr√•det vil v√¶re s√•rbart over for st√łrre tekniske anl√¶g og andre tiltag, som ikke kan underl√¶gge sig det eksisterende terr√¶n og beplantningen. Industriomr√•det ved T√łll√łse har allerede en vis negativ p√•virkning og b√łr bearbejdes.


Særlige landskabelige forhold

Det åbne landskab
Det er karakteristisk, at der fra n√¶sten hele omr√•det kan ses langt. Man skal derfor v√¶re opm√¶rksom p√•, at ny bebyggelse og tekniske anl√¶g vil have en markant indflydelse p√• omgivelserne. Dele af omr√•det ville have gavn af yderligere beplantninger. S√¶rligt omkring Nr. Vallender√łd er landskabet meget √•bent, og her kan med fordel ske en yderligere opdeling og en formindskelse af skalaen.

Landsbyerne
De fire landsbyer, Nr. Vallender√łd, Gl. T√łll√łse, Skov Vallender√łd og Tj√łrnede er alle meget velbevarede. Disse b√łr ikke udbygges yderligere, men kan dog t√•le en begr√¶nset huludfyldning.

Naturområder
Igennem omr√•det fra nord√łst til sydvest l√łber et b√•nd af moser, sm√•s√łer, vandl√łb og bevoksninger. Dette b√•nd af naturomr√•der er medvirkende til at danne landskabet i dette omr√•de. Flere steder er oplevelsen dog noget udvisket og der kan med fordel ske naturretablering eller nyplantninger omkring dette b√¶lte.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk