Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Kulturgeografi
34 Nr. Vallenderød Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 34 Nr. Vallenderød Kulturgeografi

Dyrkningsform

Området er intensivt dyrket. Spredt på de store til mellemstore dyrkningsflader findes mange lavninger med vandhuller og søer.


Bebyggelse

Der er flere landsbyer i området, hvor der findes gårde. Uden for landsbyerne i det åbne land ligger gårdene spredt og karakteristisk ikke langs vejene. Derimod er der enkelthuse og mindre landbrug ved vejene. Dette er især udbredt i områdets nordlige del.


Beplantning

Området er generelt fattigt på beplantninger og der er ingen egentlige skov. Området grænser dog op til større skove i områderne 30 Maglesø og 35 Tysinge. Der findes flere småplantninger spredt i landskabet. Det er karakteristisk for området, at der er alléer op til flere af gårdene.


Kulturhistoriske helheder

Landsbyerne Gl. Tølløse, Nr. Vallenderød og Skov Vallenderød er udpeget som kulturmiljøer.


Tekniske anlæg

Der er få tekniske anlæg i området. Væsentligste element er industriområdet nord for Tølløse. Dette markerer sig tydelig i landskabet. En enkelt højspændingsledning løber gennem den sydligste del, men opleves ikke særlig tydeligt. Der er kun ganske få større gårde, som indgår harmonisk i landskabet.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk