Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Delområder
33 Elverdams Å Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 33 Elverdams Å Delområder

Delområder

33.01 Tempelkrog Enge
Fladt og delvist afvandet delområde. De fleste steder intensivt opdyrket. Adskiller sig fra resten af område 33 ved det flade terræn og manglen på træer. Delområdet fortsætter ind i Lejre Kommune i den nordlige del.

33.02 Aastrup Gods
Den egentlige ådal. Lavtliggende og meget tæt bevokset med skov og krat. Terrænet er også her rimelig fladt i forhold til den øvrige del af området.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk