Til forsiden
| H√łringer og afg√łrelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Landskabsvurdering
32 Arnakke Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 32 Arnakke Landskabsvurdering

Styrke

P√• trods af omr√•dets sammensathed og de mange forskellige elementer findes der mindre omr√•der, der opleves som v√¶rende i en anden verden. Det g√¶lder is√¶r fritidshusomr√•det Ebberup Mosehuse og Tempelhuse samt kysten ved Tempelhuse. Disse omr√•der b√łr bevares, lige som n√¶rheden til fjorden i sig selv er en styrke, hvis potentiale kan udnyttes.


Tilstand

Om√•rdet har som helhed gennemg√•et store forandringer is√¶r etablering af motorvej 21, Holb√¶kmotorvejen og byv√¶kst fra Vipper√łd har i h√łj grad p√•virket omr√•det. Vipper√łd er en relativt ny by, der er opst√•et som f√łlge af jernbanens etablering. Omr√•det tilstand vurderes at v√¶re relativt d√•rlig og kun i delomr√•de 32.01 tale om en form for autenticitet.


Sårbarhed

Da omr√•det allerede har en h√łj grad af kompleksitet og er kraftigt p√•virket af tekniske anl√¶g vurderes det til at have en middel s√•rbarhed. Der er mange forskellige elementer tilstede i omr√•det, hvorfor tilf√łjelse af nye elementer vil g√łre omr√•det endnu mere uoverskueligt og komplekst. I tilknytning til de st√łrre g√•rde vil etablering af store staldbygninger ikke have nogen v√¶sentlig p√•virkning af omr√•det. Omr√•derne omkring Ebberup Mosehuse, Tempelhuse og kysten er mere s√•rbare end den resterende del af omr√•det og der b√łr her ikke foretages st√łrre √¶ndringer. Den nuv√¶rende struktur b√łr her bevares og styrkes.¬†


Særlige landskabelige forhold

Kysten og de nogle steder relative stejle bakker ned til kysten skaber intime rum, der ikke er forstyrrede af forskellige elementer på sammen måde som resten af området.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk