Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Kulturgeografi
32 Arnakke Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 32 Arnakke Kulturgeografi

Dyrkningsform

I forbindelse med kysten ses områder med halvkultur/natur, den resterende del af området anvendes til landbrug, dog er der ingen store landbrugsinteresser i området.


Bebyggelse

Området er præget af en stor sammensathed med forskellige typer bebyggelse. I Arnakke og ved grænsen til Vipperød ses egentlige parcelhusområder og Ågerup er at karakterisere som en landsby. Ved Tempelhuse og Sandbanke er bebyggelsen meget spredt, med orientering omkring landevejen. Der ligger enkelte spredte, mellemstore gårde i området og i den nordlige del findes Ebberup Mosehuse, som er et område med fritidshuse.


Beplantning

Området opleves som rigt på småplantninger og levende hegn, men der forekommer ingen egentlig skov i området. Kysten er præget af rørskov.


Kulturhistoriske helheder

Ved Tempelhuse ligger en lille Jollehavn som en relativt isoleret enhed der lever sit eget liv. Der er muligvis tale om et gammel fiskersted. Kysten ved Tempelhuse er underlagt en landskabsfredning. I den nordvestlige del af områet ses en gammel hollandsk vindmølle, beliggende i udkanten af Vipperød. Der er en Exnerfredning omkring kirken i Ågerup.


Tekniske anlæg

Området er i høj grad præget af tekniske anlæg, især motorvej 21, Holbæk motorvejen, som gennemskærer området. I forbindelse med motorvejen findes flere broer og underkørsler. En højspændningsledning løber gennem området i nord-syd gående retning. Der findes enkelte rekreative anlæg i området, Tempelkrogens camping syd for Ågerup, Fjordstien og jollehavnen ved Tempekhuse.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk