Til forsiden
| H√łringer og afg√łrelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
32 Arnakke
32 Arnakke Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 32 Arnakke

Strategi

Målsætning
Omr√•det er meget sammensat og har overordnet set en h√łj grad af kompleksitet. Omr√•dets kvaliteter b√łr styrkes og der b√łr ikke tilf√łres flere elementer af anden karakter end de allerede tilstedev√¶rende.

Anbefalinger
Is√¶r den √łstlige del af omr√•det besidder en r√¶kke kvaliteter i form af n√¶rhed til fjorden og enkelte s√¶rlige omr√•der som Ebberup Mosehuse og jollehavnen ved Tempelkrog. Disse elementer b√łr bevares og styrkes. N√¶rheden til fjorden er et potentiale, der kan udnyttes mere end tilf√¶ldet er i dag, hvor adgangen de fleste steder er ringe og man kun enkelte steder har udsigt over fjorden. Den kraftige p√•virkning af tekniske anl√¶g betyder, at der ikke b√łr placeres flere anl√¶g af denne art i omr√•det. Ligeledes b√łr der ikke etableres store landbrugsbygninger i omr√•det, da det vil medf√łre ¬†at omr√•det bliver yderligere komplekst. I forhold til byudvikling vil der i den vestlige del af omr√•det ved Vipper√łd kunne forekomme udbygning af byen uden det vil p√•virke omr√•det negativt. Omkring √Ögerup og Arnakke b√łr der ikke udbygges med yderligere boliger.


Landskabskarakter

Karaktergivende landskabselementer
Området er sammensat af mange forskellige elementer, derfor er ingen af elementerne særligt karaktergivende for området. Det småbakkede terræn er stort set det eneste gennemgående element og sammensathed er meget definerende for områdets overordnede karakter.

Karaktergivende rumlige og visuelle forhold
Motorvejen fornemmes i store dele af omr√•det, som en bagvedliggende st√łj, samtidig deler motorvejen omr√•det i to, som en fysisk barriere der kan krydses fire steder. Enkelte steder ligger motorvejen h√łjt i terr√¶net og bliver derved ogs√• en visuel barriere. Der skabes enkelte steder langs kysten mere intime rum som f√łlge af terr√¶net. Fjorden og kysten er relativt utilg√¶ngelige og i store dele af omr√•det ikke n√¶rv√¶rende som element. I den √łstlige del af omr√•det er der dog flere fine kig mod fjorden bl.a. fra √Ögerup kirke, √Ögerupvej og Tempelhuse

Afgrænsning
Afgr√¶nsningen mod nord til omr√•de 2 Eriksholm sker ved et skift i bebyggelsesstrukturen, ellers opleves disse omr√•der som sammenh√¶ngende i kraft af det √•bne land og landbrugsstrukturen. Mod √łst afgr√¶nses omr√•det af kysten til Bramsn√¶s bugt og Tempelkrog, mod syd og gr√¶nsen til omr√•derne 31 Lunder√łd og 33 Elverdams √Ö er som den nordlige gr√¶nse defineret ved et skift i bebyggelsesstrukturen der i omr√•de 32 generelt opleves meget sammensat. Mod vest er omr√•det afgr√¶nset af Vipper√łd by og motorvejen.

N√łglekarakteristika
Sammensathed, manglende sammenhæng i bebyggelsesstrukturen, små plantninger, kysten, motorvejen.


Beliggenhed

Omr√•det er beliggende ca. 6 km syd√łst for Holb√¶k by og afgr√¶nses mod √łst af Tempelkrogen. Mod syd afgr√¶nses omr√•det af omr√•de 31 Lunder√łd og mod √łst af omr√•de 15 S√łstrup og Vipper√łd by.

Området har en udstrækning på ca. 5 km2. 

Begrundelse for udvælgelse
Området adskiller sig fra naboområderne ved at være meget sammensat af mange forskellige elementer.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk