Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Rumlig analyse
31 Lunderød Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 31 Lunderød Rumlig analyse

Rumlige forhold

Skala: Middel
Rumlig afgrænsning: Åbent
Kompleksitet: Sammensat
Struktur: Middel
Visuel uro: Middel roligt
Støj: Afdæmpet

 

 

 

 

 

 Landskab som er beliggende højt. Flere steder udsigt over Elverdams Ådal og Tempelkrog. Adskiller sig fra område 33 Elverdams Å ved at være fladere og ikke en del af ådalen. Adskiller sig fra de øvrige naboområder ved at være fattigere på delelementer og uden markante terrænformer. Mod syd og nord afgrænses området af byerne Tølløse og Vipperød. Området opfattes lidt som et overgangsområde til de mere homogene naboområder.

Området er åbent uden egentlige grænser. Kun mod Tølløse og Vipperød danner byranden tydelige grænser.


Helheder og enkeltelementer

Terræn og vandelementer
Truelsbækkens forløb gennem området er markant, men delvist skjult i beplantning

Markante udsigter
Området ligger på kanten af Elverdams Ådal. Der er mulighed for at se ud over ådalen, men terrænet gør, at man ikke ser ned i dalen.

Visuel påvirkning
Skovvejen og jernbanen dominerer de centrale dele af området og virkrker meget opdelende. Byerne Tølløse og Vipperød dominerer henholdsvis den sydlige og den nordlige del af området. Tilsvarende er Superfoss bygning et markant element i områdets nordøstlige hjørne.

 


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk