Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Naturgeografi
31 Lunderød Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 31 Lunderød Naturgeografi

Geologi og jordbund

Området er domineret af en moræneflade. Der er i dele af området dødisrelief, som dog ikke er særlig markant. Domineret af områder af sandblandet lerjord. Kun få områder med lerblandet sandjord.


Terræn

Bølget landskab. Svagt hældende mod øst. Truelsbækken løber gennem området i en markant ådal som flere steder ligger dybt. Landskabet er mest kuperet mod syd, og fladere mod nord.


Vandelementer

Spredt i området er flere mindre vandhuller og søer samt få rester af moseområder. Igennem området løber Truelsbæk dybt i landskabet.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk