Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Landskabsvurdering
31 Lunderød Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 31 Lunderød Landskabsvurdering

Styrke

Landbrugsland med en struktur, der er tilstrækkelig robust til, at der kan ske en fortsat udvikling. Til trods for, at der er sket byudvikling og de større trafikanlæg løber gennem området, så har det stadig et oprindeligt præg.


Tilstand

Der sker i de centrale dele store anlægsarbejder omkring udbygningen af motorvejen. Området virker meget opdelt, men de enkelete dele af området har stadig et oprindeligt præg.


Sårbarhed

Uplanlagt byudvikling kan være stærkt skæmmende  for de nordlige og sydlige dele af området. Indplacering af nye elementer og elementer af stor skala kan forstyrre det præg af oprindelighed, som stadig findes i dele af området. Det er væsentligt, at området stadig opleves som åbent landbrugsland ved færdsel ad kommunevejene i området.

De nye motorvejsanlæg kan komme til at virke skæmmende og der bør derfor tages store hensyn til udformningen af arealerne langs motorvejen.


Særlige landskabelige forhold

Truelsbæk
Truelsbæks forløb gennem området er ganske markant. Den løber dybt i landskabet og på strækningen mellem Skovvejen og motorvejen ligger den nærmest i en kløft. Hele strækningen er dog meget bevokset, og åen er derfor svær at erkende.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk