Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Kulturgeografi
31 Lunderød Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 31 Lunderød Kulturgeografi

Dyrkningsform

Mellemstore landbrug. I området er enkelte større landbrugsejendomme.


Bebyggelse

Der er to landsbyer - Nyby og Lunderød - i området. Kun Nyby fremtræder som en egentlig by. På nær nogle enkelte gårde, så ligger al bebyggelse tæt ved vejene. Der findes syd for Vipperød en større gård, og Superfoss bygninger markerer sig tydeligt i landskabet.


Beplantning

Området er generelt åbent med småplantninger og bevoksede diger. Langs jernbanen er beplantninger som begrænser oplevelsen af jernbanen. Truelsbækkens ådal er tilsvarende meget tilgroet og fremstår ikke tydeligt.


Kulturhistoriske helheder

Landsbyerne har en vis kulturhistorisk værdi, men eller vurderes der ikke at være kulturhistoriske elementer af betydning.


Tekniske anlæg

Området gennemskæres på tværs af Skovvejen og på langs af jernbanen. De er begge med til at dele området op i mindre dele. Igennem området løber også to højspændingsledninger. Området domineres i nordøst af Superfoss fabriksbygninger, som kan ses langt væk fra øst selv om de ikke virker så store tæt på. Tølløse industriområde støder op til området, men på grund af jernbanen opleves det ikke særligt tydeligt.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk