Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Rumlig analyse
30 Maglesø Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 30 Maglesø Rumlig analyse

Rumlige forhold

Skala: Stor
Rumlig afgrænsning: Transparent
Kompleksitet: Sammensat
Struktur: Middel
Visuel uro: Roligt
Støj: Stille

 

 

 

 

 

Landskabet fremstår som et storskala herregårdslandskab, hvor de store markstrukturer opleves på trods af de meget markante og synlige geologiske formationer. Herved skabes særlige oplevelser i området. Især terrænet spiller en stor rolle i områdets afgrænsning, som der ud over er transparent. Mod sydøst skaber skovområdet en naturlig grænse.


Helheder og enkeltelementer

Geologi
Området er som helhed oplevelsesrigt på grund af det karakteristiske, storbakkede dødislandskab, samt Maglesø og de mange mindre søer.

Naturarealer og skove
Brorfelde skov, Fledskov og Tryggerød er som et sammenhængende skovområder et markant rumdannende element i den centrale del af området. Maglesø og arealerne omkring tilfører naturmæssige oplevelser til området.

Kulturhistoriske helheder
Brorfelde observatoriet fra 1960'erne er, sammen med de særlige boliger og det omkringliggende landskab som helhed, under fredning. Herregården Sofieholm med de fine istandsatte staldbygninger og hovedhus præger området.

Særligt samspil mellem natur og kultur
Den østlige del af området er særligt domineret af herregården Sofieholms beliggenhed, hvilket har sat tydelige spor i landskabet. I forbindelse med Brorfelde observatoriet ses en særlig brug af områdets geologi i form af observatoriets placering højt i landskabet.

Særlige rumlige og visuelle forhold
Terrænet og bakkernes hyppighed skaber tilsammen et område, hvor udsigten hele tiden går fra at være vid og bred til at være blokeret af en bakke. 

Markante udsigter og elementer
På grund af det storbakkede landskab er der mange steder med flotte udsigter, men især ved Maglesø, Brorfelde observatoriet, ved Vinstrup og langs Tjørnedevej er udsigten unik.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk