Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Naturgeografi
30 Maglesø Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 30 Maglesø Naturgeografi

Geologi og jordbund

Området er præget af et lille, kompakt højdedrag, der fremstår som et karakteristisk dødislandskab skabt af dødishuller og issøbakker. Den dominerende jordtype er sandblandet lerjord, hvilket kommer til udtryk i de mange grusgrave -Maglesø, Sofieholm og Kildegård.


Terræn

Terrænet er som følge af de geologiske former, et dramatisk og storbakket med mange stejle skrænter. Den hyppighed hvormed de store bakker optræder, gør området helt specielt. Områdets højeste punkt er Mørkemosebjerg 105 m over havet. Der er en høj grad af kompleksitet pga. de mange bakker med en hældning på over 12 grader.


Vandelementer

Maglesø, som oprindeligt er et dødishul, er områdets største sø og tilfører området naturmæssige kvaliteter. Der ud over findes der et større antal mindre søer i området.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk