Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Landskabsvurdering
30 Maglesø Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 30 Maglesø Landskabsvurdering

Styrke

Området er som helhed karakteristisk på grund af de særlige geologiske formationer. Området opleves autentisk på trods af forekomsten af de tre grusgrave, da de ikke er synlige fra de primære veje. Store dele af området benyttes til landbrug og græsning, hvilket er med til at understrege landskabets former.


Tilstand

Landskabet fremstår autentisk, landbrugs- og skovdriften skaber et dynamiska landskab i samspil med terrænet. Grusgravenes tilstedeværelse har ikke markant visuel betydning for oplevelsen af området.


Sårbarhed

Overordnet set er området middel sårbart. Yderligere inddragelse af areal til grusgravning vil kunne medføre, at landskabets særlige karakter forringes. Dette gælder især, hvis grusgravene bliver synlige elementer i landskabet.

Oplevelsen af landksabet som helhed og de geologiske formationer kan understreges gennem skovrejsning og anden beplantning. Der bør i den forbindelse tages hensyn til områdets åbne karakter, og at de store markstrukturer i herregårdslandskabet kan erkendes.


Særlige landskabelige forhold

Områdets karakteristiske terræn har haft betydning for placering af bebyggelse og anvendelse af arealet. Herregården Sofieholm ligger relativt isoleret i delområde 30.03, de store markstrukturer er synlige i landskabet, på trods af de mange bakker. Den nordlige og vestlige del af området er mere rigt på bebyggelse og landbrugslandet fremstår i en mindre skala.

Brorfelde observatoriet
Centralt i området findes delområde 30.01, hvor Brorfelde observatoriet er beliggende på en bakketop i 90 m.o.h. Her fra er der en særlig udsigt mod nord, syd og vest. Bakken rejser sig ca. 40 meter over Ringstedvej og fremstår således særlig markant i området. Observatoriet og det omkringliggende landskab er fredet.

Maglesø
I delområde 30.02 findes Holbæk Kommunes højeste punkt, Mørkemosebjerg, der med sine 105 m.o.h står i kontrast til Maglesø, der ligger kilet ind mellem stejle skrænter. Delområdet er særligt karakteristisk og der findes flere vandreruter omkring søen. De rekreative tilbud bør bevares og styrkes. Ligeledes bør udsigten fra Mørkemosebjerg ikke sløres af beplantning, den eksisterende beplantning kan med fordel rydes, for at skabe udsigtsmuligheder.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk