Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Kulturgeografi
30 Maglesø Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 30 Maglesø Kulturgeografi

Dyrkningsform

Store dele af området anvendes til skovdrift og landbrug, de stejleste skrænter benyttes mange steder til græsning. Store dele af området hører under herregården Sofieholm, og er derfor præget af en relativt stor markstørrelse.


Bebyggelse

Størstedelen af bebyggelsen er lokaliseret i områdets vestlige del. Herregården, Sofieholm med sine fine istandsatte staldbygninger og hovedhus er, som følge af terræn og beplantning, beliggende relativt isoleret i den østlige del af området. Der findes fire mindre landsbyer i området, heraf er Brorfelde en særlig landsby med tilknytning til skoven. I tilknytning til Brorfelde landsby er også Brorfelde observatioriet med tilhørende boliger beliggende. Gårbebyggelserne i området er spredte, den eneste større gård er lokaliseret i områdets sydlige del.


Beplantning

Området er domineret af et større skovområde, som strækker sig op gennem de centrale dele af området. Skovområdet er bestående af Brorfelde skov, Fledskov og Tryggerød i alt ca. 350 ha. I den nordlige del findes et større plantageområde, der ud over består beplantningen primært af småplantninger og bevoksede diger. Store dele af området er underlagt arealfredning.


Kulturhistoriske helheder

Brorfelde observatoriet fra 1960'erne er, sammen med de omkringliggende karakteristiske boliger og landskabet som helhed, fredet. I den sydlige del af området ligger få fredede fortidsminder, men de præger ikke området.


Tekniske anlæg

Ringstedvej, som er hovedlandevej mellem Holbæk, Sorø og Ringsted løber gennem omrdets vestlige del i nord-sydgående retning. De ud over findes enkelte højspændingsledninger og vindmøller, som dog ikke er dominerende for området. De mest karaktergivende tekniske anlæg er de tre aktive grusgrave lokaliseret nord, øst og vest i området. Der er etableret stier rundt om Maglesø og Grøntvedsø, ligeledes er der rekreative stier i skovene.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk