Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Rumlig analyse
29 Galge overdrev Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 29 Galge overdrev Rumlig analyse

Rumlige forhold

Skala: Lille-middel
Rumlig afgrænsning: Transparent og lukket
Kompleksitet: Sammensat
Struktur: Middel
Visuel uro: Roligt
Støj: Stille

 

 

 

 

 

Landskabet fremstår primært i en lille skala, med enkelte områder i mellem skala. I den sydlige del ses en lidt større markstruktur end i den nordlige del. Især terrænet spiller en rolle i forhold til områdets afgrænsning, som i dele af området er lukket pga. tilstedeværelsen af skov, de resterende steder er der tale om en transparent afgrænsning.


Helheder og enkeltelementer

Geologi
Området har som helhed en interessant geologi, dødisreliefferne skaber markante og særlige terrænformer.

Naturarealer og skove
Galge Overdrev, et større skovområde centralt lokaliseret i området. Der er især smukke skovbryn ved områdets sydveslige grænse til område 26 Undløse Nord, hvor landskabet møder Syvendeskov.

Markante udsigter og elementer
Sommerhusområdet Jukkerup Vænge fremstår unikt, i det bebyggelsen underordner sig terrænet med sin placering på en bakke omkring en mindre sø.

Fra vejen mellem Søndersted og Mogenstrup ved områdets nordlige grænse er der en særlig udsigt til område 25 Krøjerup.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk