Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Naturgeografi
29 Galge overdrev Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 29 Galge overdrev Naturgeografi

Geologi og jordbund

Området er et klassisk morænelandskab med markant dødisrelief. Den dominerende jordtype er lerblandet sandjord. Der er forekomster af grus i området, hvilket ses i Mogenstrup grusgrav, samt i områder, hvor der tidligere har været grusgravning.


Terræn

Terrænet fremstår som storbakket med mange skrænter. Der er en moderat kompleksitet i området, hvos store dele er karakteriseret ved at have en hældning mellem 6-12 grader.


Vandelementer

Der forekommer flere mindre søer i områder, søerne kommer til syne mellem bakkerne. Der ud over er der flere tilgroede søer og våde områder.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk