Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Delområder
29 Galge overdrev Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 29 Galge overdrev Delområder

Delområder

29.01 Jukkerup Vænge
Sommerhusområdet fremstår som en enhed i sig selv og ligge relativt isoleret fra resten af området. Området er særligt, da bebyggelserne underordner sig terrænet med sin beliggenhed på en markant bakke omkring en mindre sø. Delområdet består desuden af Mogenstrup grusgrav og en del af Galge Overdrev, hvor der er en nedlagt grusgrav. 

29.02  Brændholt
Den sydøstlige del af området fremstår mere åbent og i en lidt større skala end det resterende område. Terrænet er af samme karakter som det resterende område. Den største forskel opstår i det der er væsentligt færre småplantninger i delområde 29.02.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk