Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Kulturgeografi
28 Ugerløse Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 28 Ugerløse Kulturgeografi

Dyrkningsform

Landbrugsland med flere forskellige brugsstørrelser. Omkring Jonstrup findes flere mellemstore brug, mens der findes mindre ejendomme ved Skovhuse og ved Lilleskov.


Bebyggelse

Centralt i området ligger Ugerløse by, hvor den oprindelige stjerneudskiftning stadig kan ses i det omgivende landskab. Selve Ugerløse by har ændret sig i flere omgange. Beliggenheden ved fem store veje gjorde, at Ugerløse udviklede sig som en stationsby - dog uden station - i slutningen af 1800-tallet. I 1960'erne og frem er der sket en kraftig udbygning med parcelhuskvarterer. Området er generelt præget af megen og spredt bebyggelse. Der er to mindre landsbyer, Jonstrup og Brændholt.


Beplantning

Området er præget af flere småskove (Lilleskov, Nyvænge oa). Der flere juletræsplantninger i området eller lige uden for området. Den mest markante ligger mod sydøst uden for Jonstrup. Der findes en række bevoksede diger i området.


Kulturhistoriske helheder

Eneste væsentlige kulturmiljø i området er Ugerløse by. Men også landsbyen Jonstrup har en kulturhistorisk værdi med det tætte landsbymiljø på trods af byens beskedne størrelse.


Tekniske anlæg

Området er til dels skabt af dets placering i krydset af de fem store veje mod Holbæk, Tølløse, Ringsted, Sorø og Mørkøv. Igennem området går to højspændingsledninger og øst for Ugerløse står en mindre vindmølle. Der er flere mellemstore gårde, men landskabet er ikke i væsentlig grad er præget af hverken store stalde eller siloer.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk