Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Rumlig analyse
27 Undløse Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 27 Undløse Rumlig analyse

Rumlige forhold

Skala: Middel
Rumlig afgrænsning: Åbent
Kompleksitet: Blandet
Struktur: Middel
Visuel uro: Middel roligt
Støj: Stille

 

 

 

 

 

Der er kun få rumskabende elementer i selve området, men naboområdernes struktur skaber rumafgrænsningen, hvilket især ses mod nord. Dog danner Østrup Skov en klar grænse mod sydøst.


Helheder og enkeltelementer

Natruarealer og skove
Østrup skov i den sydlige del af området.

Kulturhistoriske helheder
Den centrale del af Undløse omkring kirken.

Byudvikling mv.
Undløse breder sig mod syd og øst.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk