Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Naturgeografi
24 Vedebjerg Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 24 Vedebjerg Naturgeografi

Geologi og jordbund

Morænelandskab med dødisbakker og randmoræne. Der er større forekomster af moræneler, der ud over er den fremherskende jordtype sandblandet lerjord.


Terræn

Storskala landskab med store rullende bakker. Mod nord, syd og øst er de tilstødende områder mere flade eller udfladende.


Vandelementer

Der findes flere mindre søer i området samt en del afvandede moseområder. Enkelte af søerne er opstået som følge af lergravning.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk