Til forsiden
| H√łringer og afg√łrelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Landskabsvurdering
24 Vedebjerg Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 24 Vedebjerg Landskabsvurdering

Styrke

Det ses som en styrke, at det er s√• f√• tekniske anl√¶g i omr√•det, dette b√łr bevares. Hvis tekniske anl√¶g skal lokaliseres og etabeleres i omr√•det, b√łr det ske i den nordlige del i tilknytning til Skovvejen, som allerede pr√¶ger denne del af omr√•det i et vist omfang. Omr√•dets styrke ligger desuden i den dominerende storskala landbrugsstruktur og det markante herreg√•rdslandskab.


Tilstand

Omr√•det tilstand er god og omr√•det opleves meget autentisk, herreg√•rdslandskabet fremst√•r intakt og omr√•det er markant fri for nybyggeri, tekniske anl√¶g og st√łrre veje. Skovene i omr√•det er ligeledes gamle. De st√łrste √¶ndringer i anvendelsen af omr√•det er sket ved Knabstrup Teglv√¶rk efter produktionens oph√łr.


Sårbarhed

Overordnet har området en middel sårbarhed overfor nye elementer. Området er især sårbart overfor tekniske anlæg, dog kan der etableres enkelte store staldbygninger i tilknytning til de eksisterende. Da skalaen i forvejen er stor vil staldbygningerne kunne indpasses på respektfuld vis i forhold til den eksisterende struktur. Skovrejsning i tilknytning til de eksisterende skove kan forekomme, så længe oplevelsen af og afvekslingen mellem åbne og lukkede rum i landskabet bevares.


Særlige landskabelige forhold

Omr√•det er meget homogent den store skala kommer til udtryk i b√•de markstrukturen og skovenes st√łrrelse. Dynamikken, der opst√•r ved samspillet mellem disse to elementer, skaber forskellige rumlige oplevelser.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk