Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Rumlig analyse
23 Store Åmose Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 23 Store Åmose Rumlig analyse

Rumlige forhold

Skala: Stor
Rumlig afgrænsning: Åbent
Kompleksitet: Enkelt
Struktur: Dominerende
Visuel uro: Roligt
Støj: Stille

 

 

 

 

 

Området opleves som åbent i stor skala. I det der er få veje i området og ingen bebyggelse er der tale om et meget stille område, som også visuelt opleves roligt. De enkelte tekniske anlæg der er tilstede forstyrrer ikke områdets karakter. Området er meget enkelt med en dominerende struktur, der til dels opstår som følge af de mange afvandingskanaler og markstrukturen.


Helheder og enkeltelementer

Geologi
Området er geologisk meget homogent da der er tale om en sammenhængende smeltevandsfloddal.

Naturarealer og skove
Der er flere naturarealer i området, men kun få velbevarede.

Kulturhistoriske helheder
Hele området er en kulturhistorisk helhed med historie om afvandingen af området. Arkæologisk er der tale om et meget værdifuldt område med spor fra tidligere bosættelser. Området har i stenalderen været udnyttet til fiskeri.

Særligt samspil mellem natur og kultur
Som følge af afvandingen af området og de nedlagte ladbrug er der opstået et særligt samspil, hvor naturen er sprunget frem på et kultuhistorisk grundlag.

Særlige rumlige og visuelle forhold
Hele området er meget uforstyrret og der er generelt store vidder.

Markante udsigter og elementer
Som følge af det relativt flade terræn er der internt i Åmosen lange kig på langs og tværs.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk