Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Naturgeografi
23 Store Åmose Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 23 Store Åmose Naturgeografi

Geologi og jordbund

Området er karakteriseret ved at være en smeltevandsfloddal. Jordtypen er i hele området humusjord.


Terræn

Området er terrænmæssigt en velafgrænset flade og der er en moderat kompleksitet i områdets terræn.


Vandelementer

Hele området et et sammenhængende moseområde med enkelte højmoser og forsumpede områder. Åmose Å og flere andre mindre vandløb løber gennem området. 


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk