Til forsiden
| H√łringer og afg√łrelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Landskabsvurdering
23 Store Åmose Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 23 Store Åmose Landskabsvurdering

Styrke

Stort og enest√•ende landskab, som er markant ved at v√¶re fri for bebyggelse. Enest√•ende kulturhistorie og naturindhold. Ved retablering af mosen vil blive skabt et landskab af h√łj national v√¶rdi.


Tilstand

Området ændrede markant karakter i forbindelse med afvandingen i 1960'erne, hvor det tidligere udbredte moseområde blev omdannet til afvandede markflader. Landbruget er siden hen opgivet flere steder og området er under delvis tilgroning. Tilstanden vurderes overordnet set til at være middel god.


Sårbarhed

Omr√•det er allerede st√¶rkt p√•virket af afvandingen fra 1960'erne. Yderligere afvanding vil forringe omr√•det yderligere. En intensivering af landbrugsdriften vil √łdel√¶gge s√•vel naturindholdet som kulturv√¶rdierne. Men omvendt vil et totalt oph√łr af dyrkning og is√¶r gr√¶sning medf√łre kraftig tilgroning, som vil sl√łre de landskabelige v√¶rdier.


Særlige landskabelige forhold

Den store moseflade
Selve √Ömosen med den store flade er et enest√•ende landskab, hvor ¬†landskabsoplevelsen er v√¶sentlig forskellig fra andre omr√•der i kommunen. Et meget stort landskab, som afgr√¶nses af de markante bakker mod nord og tilsvarende h√łjtliggende omr√•der i Sor√ł Kommune.

H√łjmoserne
Enest√•ende naturtyper, som dog er i noget forfald. Stadig stort naturindhold. Eneste h√łjmoser i Holb√¶k kommune

Kulturhistorien
Hele √Ömosen er af international betydning ark√¶ologisk set, men ogs√• den nyere historie med t√łrvegravning er af betydning. Der er flere steder i landskabet spor af t√łrvegravningen i form af af t√łrvegrave og andre kulturspor.

Vandl√łbene
Vandl√łbene er alle st√¶rkt regulerede. Deres naturv√¶rdi er ringe, men tilsammen indg√•r de i kulturhistorien omkring afvandingen af mosen. De fremtr√¶der alle som enten kanallignende vandl√łb eller som r√łrlagte.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk