Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Kulturgeografi
23 Store Åmose Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 23 Store Åmose Kulturgeografi

Dyrkningsform

Området blev afvandet i 1960'erne, men flere områder blev hurtigt opgivet at dyrke. I dag (2012) er ca. 30 % af området uopdyrket og flere arealer er af dårlig landbrugsmæssig kvalitet.


Bebyggelse

Området er fri for bebyggelse.


Beplantning

Bevoksningen i området består primært af sumpskove og tilgroede arealer. Der ses enkelte tilplantninger ved Skellingsted og desuden højmoseområderne Ulkestrup Lyng og Storelyng. Der findes flere levende hegn i området.


Kulturhistoriske helheder

Hele området er i sig selv en kulturhistorisk helhed, idet der er tale om et afvandet område. Der under 2. verdenskrig været gravet tørv flere steder. I dag er der få spor fra tørvegravningen i form af tørvegrave og enkelte andre spor. Terrænet er flere steder 2-3 meter under oprindeligt niveau.


Tekniske anlæg

Der løber højspændingsledninger gennem området, de samles ved transformatorstationen ved Skellingsted. Der er mange regulerede vandløb og overfaldsbygværker i åen.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk