Til forsiden
| H√łringer og afg√łrelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Kulturgeografi
23 Store Åmose Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 23 Store Åmose Kulturgeografi

Dyrkningsform

Området blev afvandet i 1960'erne, men flere områder blev hurtigt opgivet at dyrke. I dag (2012) er ca. 30 % af området uopdyrket og flere arealer er af dårlig landbrugsmæssig kvalitet.


Bebyggelse

Området er fri for bebyggelse.


Beplantning

Bevoksningen i omr√•det best√•r prim√¶rt af sumpskove og tilgroede arealer. Der ses enkelte tilplantninger ved Skellingsted og desuden h√łjmoseomr√•derne Ulkestrup Lyng og Storelyng. Der findes flere levende hegn i omr√•det.


Kulturhistoriske helheder

Hele omr√•det er i sig selv en kulturhistorisk helhed, idet der er tale om et afvandet omr√•de. Der under 2. verdenskrig v√¶ret gravet t√łrv flere steder. I dag er der f√• spor fra t√łrvegravningen i form af t√łrvegrave og enkelte andre spor. Terr√¶net er flere steder 2-3 meter under oprindeligt niveau.


Tekniske anlæg

Der l√łber h√łjsp√¶ndingsledninger gennem omr√•det, de samles ved transformatorstationen ved Skellingsted. Der er mange regulerede vandl√łb og overfaldsbygv√¶rker i √•en.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk