Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Delområder
23 Store Åmose Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 23 Store Åmose Delområder

Delområder

23.01 Ulkestrup Lyng
Højmoseområde som er kraftigt afvandet. Der er kun få områder af egentlig højmose tilbage. Kraftig tilgroet med sumpskov af birk, el, pil og eg. Mod sydøst er sket tilplantning med gran. Centralt i området er et bånd af afgræssede enge lang den kraftigt regulerede Lyngbæk.

23.02 Storelyng
Højmoseområde som er kraftigt afvandet. Kraftigt tilgroet med skov af birk, pil og el. Mindre tilplantninger af gran. Spredt i området er mindre åbne arealer. Flere mindre vandhuller i området. Områder bærer præg af jagtinteresser.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk