Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Rumlig analyse
22 Tømmerup Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 22 Tømmerup Rumlig analyse

Rumlige forhold

Skala: Middel
Rumlig afgrænsning: Åbent og Lukket
Kompleksitet: Enkelt
Struktur: Dominerende
Visuel uro: Roligt
Støj: Stille

 

 

 

 

 

Afgrænsningen opleves som lukket, hvor der er skov, alle andre steder er der en åben afgrænsning til de tilstødende områder. Området opleves meget roligt og stille. Der er stort set ingen forstyrende elementer, hverken støjmæssige eller visuelle. Landbrugsstrukturen med middelstore marker dominerer hele området, som er let aflæseligt og overskueligt.


Helheder og enkeltelementer

Kulturhistoriske heleheder
Landsbyerne har tydeligt spor fra stjerneudskiftningen, dette gælder især Tømmerup og Skellingsted.

Markante udsigter og elementer
Der er fra store dele af området udsigt til Åmosen.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk