Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Landskabsvurdering
22 Tømmerup Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 22 Tømmerup Landskabsvurdering

Styrke

Der er tale om et meget klart defineret landskab med en dominerende landbrugsstruktur. Oplevelsen af at færdes i et autentisk område bør bevares og styrkes.


Tilstand

Tilstanden vurederes til at være god og  området fremstår meget autentisk, der er ikke sket de store ændringer gennem mange år. Fra syd, hvor Åmosen ligger, er der kun en vej ind i området, hvilket betyder, at området er forholdsvist isoleret. Det ses tydeligt, at netop denne forbindelsesnerve gennem Åmosen har haft betydning for udviklingen af landsbyen Skellingsted. Skellingsted adskiller sig en smule fra de andre landsbyer, idet der her er sket en mindre udvikling i form af bebyggelser i tilknytning til landevejen og landsbyen. Den oprindelige landsbystruktur er derfor ikke helt lige så tydelig som den er i Tømmerup og Ulkestrup.


Sårbarhed

På grund at autenticiteten og det markante fravær af teknske anlæg er området særligt sårbart overfor netop disse elementer. Store staldbygninger bør heller ikke etabeleres i området, med mindre de kan indpasses i den eksisterende struktur og skala og ikke dominerer området visuelt. Udsigten mod Åmosen bør bevares. De bevoksede diger, der er medvirkende til at skabe en intim stemning, er særligt karakteristiske for området og bør bevares og styrkes, dog uden det slører udsigten mod Åmosen.


Særlige landskabelige forhold

Områdets beliggenhed på kanten af Åmosen med skoven som ryg skaber et relativt lukket område, der har en kraftig landskabelig orientering mod det lavere liggende område i syd.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk