Til forsiden
| H√łringer og afg√łrelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Kulturgeografi
22 T√łmmerup Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delomr√•der Landskabsvurdering Pdf af omr√•debeskrivelsen N√¶ste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find p√• liste 22 T√łmmerup Kulturgeografi

Dyrkningsform

Omr√•det er opdyrket, og fremst√•r som et klassisk landbrugsland, hvor der er tydelige spor fra stjerneudskiftningen. Is√¶r omkring landsbyerne T√łmmerup og Skellingsted er denne struktur tydelig. Dele af omr√•det anvendes til skovdrift.


Bebyggelse

Bebyggelsen er prim√¶rt lokaliseret i de tre landsbyer i omr√•det, T√łmmerup, Skellingsted og Ulkestrup. Omkring landsbyerne er f√• spredte, mellemstore g√•rde. Det ses, at Skellingsted har udviklet sig mere i form af bebyggelser end T√łmmerup og Ulkestrup, dette har formodentlig at g√łre med landbyens beliggenhed ved en prim√¶r forbindelsesvej gennem √Ömosen syd for omr√•det.


Beplantning

M√łlleskov ca. 90 ha¬†og en del af N√łrreskov ca. 65 ha¬†er beliggende i omr√•det, skovomr√•derne er en del af et st√łrre sammenh√¶ngende skovomr√•de. Ud over skovene findes enkelte sm√•plantninger, bevoksede diger og solit√¶re tr√¶er. Skovene er de mest markante og visuelt dominerende beplantningselementer.


Kulturhistoriske helheder

Området er præget af landsbyernes struktur, men der ud over er der ingen væsentlige kulturhistoriske enkeltelementer.


Tekniske anlæg

Det er et markant fravær af tekniske anlæg i området. Landevejen gennem Skellingsted i nord-sydgående retning er en af de primære forsyningsveje gennem Åmosen.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk