Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Kulturgeografi
22 Tømmerup Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 22 Tømmerup Kulturgeografi

Dyrkningsform

Området er opdyrket, og fremstår som et klassisk landbrugsland, hvor der er tydelige spor fra stjerneudskiftningen. Især omkring landsbyerne Tømmerup og Skellingsted er denne struktur tydelig. Dele af området anvendes til skovdrift.


Bebyggelse

Bebyggelsen er primært lokaliseret i de tre landsbyer i området, Tømmerup, Skellingsted og Ulkestrup. Omkring landsbyerne er få spredte, mellemstore gårde. Det ses, at Skellingsted har udviklet sig mere i form af bebyggelser end Tømmerup og Ulkestrup, dette har formodentlig at gøre med landbyens beliggenhed ved en primær forbindelsesvej gennem Åmosen syd for området.


Beplantning

Mølleskov ca. 90 ha og en del af Nørreskov ca. 65 ha er beliggende i området, skovområderne er en del af et større sammenhængende skovområde. Ud over skovene findes enkelte småplantninger, bevoksede diger og solitære træer. Skovene er de mest markante og visuelt dominerende beplantningselementer.


Kulturhistoriske helheder

Området er præget af landsbyernes struktur, men der ud over er der ingen væsentlige kulturhistoriske enkeltelementer.


Tekniske anlæg

Det er et markant fravær af tekniske anlæg i området. Landevejen gennem Skellingsted i nord-sydgående retning er en af de primære forsyningsveje gennem Åmosen.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk