Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Naturgeografi
21 Skamstrup Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 21 Skamstrup Naturgeografi

Geologi og jordbund

Tydeligt dødislandskab med randmoræne. Jordbunden er lerblandet sandjord og Sandblandet lerjord


Terræn

Meget kuperet landskab. Flader lidt ud mod nord og går over i et mere småbølget landskab. Mere pludseligt fald mod Åmosen i syd. Der er store terrænforskelle inden for området fra kote 25 i Åmosen og helt mod nord til kote 90 ved højdepunktet Knøsen centralt i området. Flere bakker markerer sig i området.


Vandelementer

Der er mange mindre søer i området og de ligger spredt i området. Flere steder, især i skovene, ses en del mindre grøfter, men egentlige vandløb findes ikke i området. Omkring midten af området ligger vandskellet mellem Isefjorden og Musholm Bugt.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk