Til forsiden
| H√łringer og afg√łrelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Kulturgeografi
20 Holmstrup Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 20 Holmstrup Kulturgeografi

Dyrkningsform

Omr√•det er domineret af skove og plantager. Mellem de bevoksede omr√•der findes dyrkede arealer af varierende st√łrrelse. Omkring D√łnnerup Gods er markst√łrrelsen stor, forholdene taget i betratning, og omr√•det har karakter af et herrg√•rdslandskab. I den √łstlige dle af omr√•det findes en husmandslingende bebyggelse, Katrinebjeg, som er domineret af fritidsbrug.


Bebyggelse

Generelt virker omr√•det ikke domineret af bebyggelse. Mod vest, hvor omr√•det er pr√¶get af randmor√¶ne og store bakker, ligger landsbyer langs med Slagelsevej. P√• selve randmor√¶nen ligger en nyere parcelhusudstykning, Lang√•sen, som dog ikke er synlig i omr√•det. Mod √łst, hvor omr√•det er mere sm√•bakket, ligger der spredte g√•rde af varierende st√łrrelse. Der ligger desuden en husmandslignende¬†udstykning, Katrinebjerg Huse. I den nordlige del af omr√•det ved R√•dbjerg, ligger en v√¶sentlig bebyggelse lokaliseret omkring vejen.


Beplantning

Der er mange skove i omr√•det hvilket bevirker, at omr√•det som helhed fremst√•r som en stor skov, med √•bne dyrkede arealer imellem. De √•bne arealer er desuden p√¶rget af sm√•plantninger. Skovene er hovedsageligt l√łv, men der er ogs√• mange granplantager i omr√•det. I omr√•det findes desuden bevoksede diger, solit√¶re tr√¶er og ved D√łnnerup Gods en all√©.


Kulturhistoriske helheder

L√¶ngst mod vest og langs med √Ömose √Ö, ligger 5 vandm√łller inden for en str√¶kning af 1 km. Da kronen overtog m√łllerne kaldes de samlet for¬†"kongens M√łller". De er etableret i 1700 tallet og har fungeret frem til f√łrste halvdel af 1900 tallet. I den centrale del af omr√•det ligger D√łnnerup Gods. D√łnnerup Gods er en¬†herreg√•rd, som er¬†oprettet i 1730 ved at nedl√¶gge g√•rdene i landsbyen D√łnnerup og danne en hovedg√•rd.

Områdets kulturhistorisek intakthed er stor. Der er sket en mindre omlægning og udvidelse af Slagelsevej, men ellers er området bibeholdt i sin oprindelige struktur. Boligområdet Langåsen er kommet til i 1960érne. Boligområdet er ikke synligt og dermed ikke dominerende i området. Ellers er der som udgangspunkt ikke sket en udvilking af landsbyer eller bebyggelser i området.

I området findes en del fortidsminder, som fortrinsvis er lokaliseret i skovene. I Holmstrup findes en landsbykirke. Omkring Holmstrup er stjerneudskiftningen stadig tydelig.


Tekniske anlæg

Salgelsevej som er¬†en gennemg√•ende nord-sydg√•ende hovedf√¶rdsels√•re, har f√•et et nyt vejforl√łb uden om landsbyen Holmstrup. Samtidig er vejen udvidet. Ved omr√•degr√¶nsen i nord, er den gamle Skovvej erstattet af en ny motortrafikvej. Syd for Bennebo er en mindre antennemast. Ellers er omr√•det fri for tekniske anl√¶g og st√łrre infrastruktur anl√¶g.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk