Til forsiden
| H√łringer og afg√łrelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
20 Holmstrup
20 Holmstrup Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 20 Holmstrup

Strategi

Målsætning
Omr√•det skal fastholdes som et stort sammenh√¶ngende skovomr√•de. Det kuperede terr√¶n skal stadig v√¶re erkendbart. Et omr√•de, som prim√¶rt skal benyttes til skovbrug og som rekreativt landskab. Omr√•der med kulturmilj√łer skal kunne opleves og formidles. Omr√•det indg√•r som en del af Naturpark √Ömosen. Der skal derfor gives mulighed for et erhverv, som underst√łtter m√•ls√¶tningerne for, at naturparken kan fremmes.

Anbefalinger
Der b√łr ikke ske yderligere byudvikling af Jyderup by mod syd. Tilsvarende b√łr arealerne mellem Slagelsevej og Skarres√ł fastholdes som gr√łnne omr√•der. Der skal gives bedre mulighed for at opleve landskabet.


Landskabskarakter

Det er et dramatisk landskab, som er domineret af skov og plantager. Hvor der ikke er skov er der landbrug i omrdrift. Det meget kuperede omr√•de, som veksler mellem beplantning og √•bne arealer, opleves b√•de storsl√•et og intimt. Den sparsomme bebyggelse i omr√•det vareierer efter de naturgivne forhold. Mod vest hvor omr√•det er pr√¶get af randmor√¶ne og store bakker er bebyggelsen beliggende langs med den gennemg√•ende Slagelsevej. Mod √łst, hvor omr√•det er sm√•bakket, ligger bebyggelsen mere spredt. I den centrale del af omr√•det ligger D√łnnerup Gods, som giver omr√•det karakter af et herreg√•rdslandskab. Landskabet opleves meget¬†autentisk og det virker up√•virket af byudvikling og¬†tekniske anl√¶g. N√¶rheden til Jyderup opleves ikke i landskabet.

Karaktergivende landskabselementer
Omr√•det er karakteriseret ved at v√¶re skovkl√¶dt og forholdsvis uforstyrret. Den vestlige del af omr√•det er pr√¶get af en randmor√¶ne, som afgr√¶nses af √Ömose √Ö og de lave engarealer langs med √•en. Generelt er den vestlige del af omr√•det pr√¶get af store bakker, hvor den √łstlige del af omr√•det er pr√¶get af mindre bakker. Det kuperede landskab bevirker,¬†at markstrukturen ikke er i stor skala, men p√• grund af omr√•dets karakter, fremst√•r det alligevel som et herreg√•rdslandskab.

Karaktergivende rumlige og visuelle forhold
De mange skovklædte bakker bevirker, at der dannes mange tydelige grænser i landskabet og mange intime rum. Bakkerne bevirker dog samtidig, at der også er storslåede udsigter og store vider. Der opleves en stor afveksling i oplevelsen af rumligheden i området.

Afgrænsning
Mod vest¬†forts√¶tter landskabstypen ind i Kalundborg Kommune. Mod √łst og syd,¬†bliver omr√•det mere sm√•bakket og √•bent og bebyggelsestrukturen bliver mere t√¶t,¬†men der er ingen klar gr√¶nse i landskabet. Mod nord er bygr√¶nsen til Jyderup sl√łret af beplantning. Nord for Skovvejen i omr√•de 17 Stigs Bjergby vidder landskabet ud og bliver j√¶vnt fladt landbrugsland med spredte g√•rde. Der er ingen klar gr√¶nse i landskabet, bortset fra Skevvejen, men de to omr√•der er markant forskellige i type.

N√łglekarakteristika
Stærkt kuperet område som er domineret af skov. Området har mange rum og veklser mellem intime områder og store vider. Sparsom bebyggelse som underordner sig de naturgivne forhold. Området har karakter af et Herregårdslandskab.


Beliggenhed

Omr√•det er beliggende syd for Jyderup. Mod vest afgr√¶nses omr√•det af kommunegr√¶nsen til Kalundborg. Mod syd afgr√¶nses omr√•de p√• en kort str√¶kning af omr√•de 23, √Ömosen ellers er den sydlige og √łstlige gr√¶nse¬†mod omr√•de 21, Skamstrup. Mord nord afgr√¶nses omr√•det dels af Skovvejen og dels af omr√•de 17 Stigs Bjergby.

Områdt har en udstrækning på ca. 21,5 km2.

Begrundelse for udvælgelse
Skovklædt, stærkt kuperet område med karakter af et herregårdslandskab. Skalaen er blandet og området virker på grund af den dramatiske landskabform meget sammensat.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk