Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Naturgeografi
19 Hjembæk Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 19 Hjembæk Naturgeografi

Geologi og jordbund

Morænelandskab med dødisrelieffer. De primære jordtyper er lerblandet sandjord og sandblandet lerjord.


Terræn

Terrænet fremstår småbakket og der er en moderat kompleksitet. Terrænet opleves ensartet i hele området, og de største variationer i terrænet findes i skovene i den sydlige del af området.


Vandelementer

Der findes enkelte vandløb og flere mindre søer i området. Vandelementerne er dog ikke i væsentlig grad dominerende.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk