Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Kulturgeografi
19 Hjembæk Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 19 Hjembæk Kulturgeografi

Dyrkningsform

Områdets anvendes primært til landbrugsdrift og fremstår med mark- og gårdstrukturer i en lille-middel skala. 


Bebyggelse

De spredte gårde er karakteristiske for området, som der ud over huser landsbyen Hjembæk beliggende centralt i området. I den nordlige del ved Skelbæk er der husmandsbebyggelser. Enkelte steder langs landevejene er der klynger af mere samlet bebyggelse, især i den sydlige del af området.


Beplantning

Den sydlige del af området er dækket af store skove, Stokkebjerg Skov og Grevindeskov, der er sammenhængende. Skovene er en del af et større skovområde som strækkes sig mod syd. I den resterende del af området ses flere småplantninger.


Kulturhistoriske helheder

Området er ikke præget af kulturhistoriske helheder eller enkeltelementer. Dog er der en kirke beliggende i landsbyen Hjembæk.


Tekniske anlæg

Der findes flere forskellige former for tekniske anlæg i området bl.a. enkelte vindmøller i den vestlige del samt en højspændingsledning, som løber gennem området. Desuden løber Skovvejen gennem skovene i den sydlige del af området, den relativt store vej dominerer i kraft af beliggenheden ikke området som helhed. Der er enkelte rekreative anlæg i området, Jyderupstien løber i områdets sydlige del.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk