Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Rumlig analyse
18 Aggersvold Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 18 Aggersvold Rumlig analyse

Rumlige forhold

Skala: Middel
Rumlig afgrænsning: Åbent
Kompleksitet: Sammensat
Struktur: Middel
Visuel uro: Roligt
Støj: Stille

 

 

 

 

 

Området fremstår som et middel skala herregårdslandskab med en høj grad af autenticitet. De forskellige elementer som herregård, husmandsbebyggelser og forskellige beplantningselementer skaber en sammensathed. På trods af dette opleves området stille og visuelt roligt, i det der stort set ikke er forstyrrelser fra tekniske anlæg.


Helheder og enkeltelementer

Geologi, terræn og vandelementer
Der forekommer ingen væsentlige geologiske formationer i området. Der er tale om et fladt terræn med et større engområde (Agersvold Enghave) i den centrale del. En del grøfter grænser op til Svinninge Å. I den østlige del af området ses en enkelt bakkeformation.

Natur og Skovelementer
Området grænser mod vest op til Stokkebjerg skov, i sammenhæng med denne skov findes Iskælder skov beliggende i område 18. Her ud over ses Høed skov i området. I dag er der kun få naturelementer, men i det centrale engområde kan ske en gendannelse at at vådområde. Derved forøges procentdelen af naturområder meget.

Kulturhistoriske helheder
Området omkring herregården Aggersvold er et kulturmiljø. Agersvold gods er under restaurering og ligger smukt med voldgrave. Husmandsbebyggelsen langs vejen til Marke indgår i kulturmiljøet.

Særligt samspil mellem kultur og natur
Et meget kulturpræget landskab, som især er præget af Agersvolds drift af jorden. Alle naturelementer indgår i kulturlandskabet.

Særlige rumlige og visuelle forhold
Åbent landskab med klar grænse mod vest skabt af skovene.

Markante udsigter
Fra bakkedraget mod øst er en fin udsigt over området, men ellers ikke udsigter.

Visuel påvirkning fra tekniske anlæg
Jyderupsenderen, som står i områdets sydlige grænse, kan ses fra hele området. En højspændingsledning går gennem det sydøstlige hjørne. Ellers ingen tekniske anlæg.

Byudvikling
Ingen bydannelse i området. Der forventes ikke at ske byudvikling.

 


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk