Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Naturgeografi
18 Aggersvold Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 18 Aggersvold Naturgeografi

Geologi og jordbund

Området består af et typisk morænelandskab med dødisrelieffer og centralt en lavtliggende issø. Den primære jordtype er lerblandet sandjord. I den centrale del findes et større området med humusjord.


Terræn

Terrænet fremstår stort set fladt, med et svagt fald mod de centrale dele.


Vandelementer

Der findes flere småsøer og regulerede vandløb i området. I den centrale del af området er et større eng- og moseområde (potentielt vådområde) beliggende.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk