Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Landskabsvurdering
18 Aggersvold Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 18 Aggersvold Landskabsvurdering

Styrke

Området er præget af en høj grad af autenticitet, Herregården Aggersvold og Aggersvold Enghave tilfører området kulturhistoriske og naturmæssige værdier, hvilket bør bevares og styrkes.


Tilstand

Områdets tilstand er god, der er sket relativt få ændringer i områdets anvendelse og der er kun kommet enkelte tekniske anlæg til. Området er især visuelt påvirket af Jyderup senderen, der er lokaliseret ved områdets sydlige grænse til område 17 Stigs Bjergby. Det relativt store engområde bevirker, at område som helhed opleves relativt autentisk og uforstyrret.


Sårbarhed

Området er som helhed sårbart overfor tilførsel af nye elementer. Især området omkring Aggersvold Enghave er sårbart overfor ændringer i naturtilstanden. Engområdet er dog potentielt vådområde, og der kan ske en gendannelse.


Særlige landskabelige forhold

Området er terrænmæssigt ensartet herregårdslandskab med husmandsbebyggelser og mindre gårde. Aggersvold Enghave er et større engområde beliggende centralt i området. Området fremstår meget åbent. Herregården, Aggersvold præger især den vestlige del af området i form af skove, store markstrukture og sparsom bebyggelse.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk