Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Kulturgeografi
18 Aggersvold Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 18 Aggersvold Kulturgeografi

Dyrkningsform

Området er intensivt dyrket med undtagelse af mindre områder centralt beliggende.


Bebyggelse

Der er tale om et herregårdslandskab med husmandsbebyggelser og spredte, små gårde. Bebyggelserne er koncentreret omkring Aggersvoldvej og Rørte Huse. Store dele af området fremstår fattigt på bebyggelse.


Beplantning

Den vestlige del af området er præget af mindre skove Høed skov ca. 40 ha og Iskælder skov ca.  20 ha. I den centrale del findes sumpskov samt eng- og moseområde ved Aggersvold Enghave. Den østlige del af området fremstår mere åbent og med sparsom beplantning.


Kulturhistoriske helheder

Herregården Aggersvold og landskabet omkring herregården danner et kulturhistorisk miljø med forskellige elementer som husmandsbebyggelser, moseområde og skov.


Tekniske anlæg

Der er stort set ingen tekniske anlæg i området, dog er en fjernsynsmast, Jyderup-senderen beliggende på den sydlige grænse til område 17 Stigs Bjergby. Masten ses vidt omkring.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk