Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Rumlig analyse
17 Stigs Bjergby Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 17 Stigs Bjergby Rumlig analyse

Rumlige forhold

Skala: Middel
Rumlig afgrænsning: Transparent
Kompleksitet: Sammensat
Struktur: Svagt
Visuel uro: Middel roligt
Støj: Stille

 

 

 

 

 

Området opleves stille med undtagelse af arealerne omkring Skovvejen og jernbanen. Generelt er der stor visuel sammenhæng i hele området.

 


Helheder og enkeltelementer

Geologi
Tornved bjerg nær områdets sydlige grænse ligger som et beplantet element, der hæver sig over terrænet.

Naturarealer og skove
Friheden og Toftholm skov i områdets østlige del. 


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk