Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Naturgeografi
17 Stigs Bjergby Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 17 Stigs Bjergby Naturgeografi

Geologi og jordbund

Området er karkteriseret ved at være et morænelandskab med mindre bakkepartier. Den primære jordtype er lerblandet sandjord, og der er forekomster af humusjord i de centrale dele af området.

Foto/Illustration/Kort


Terræn

Terrænet er jævnt faldende, morænelandskabet består af en central flade, der fremstår som et højere liggende plateau omkranset af et mere småbakket terræn. Torved Bjerg med 58 m.o.h. kan ses vidt omkring. Der er en moderat kompleksitet i området.


Vandelementer

Der er flere åer i området, Svinninge Å, Kølle Å og Kobbel Å samt flere mindre moseområder i de centrale og sydlige dele. Åerne dominerer ikke området visuelt.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk