Til forsiden
| H√łringer og afg√łrelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Landskabsvurdering
17 Stigs Bjergby Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 17 Stigs Bjergby Landskabsvurdering

Styrke

Et sammensat omr√•de med mange forskellige elementer, der p√• trods af dette opleves relativt roligt, rent visuelt.¬†Der er ikke en egentlig dominerende struktur i omr√•det. ¬†Overordnet set er der tale om et klassisk landbrugslandskab med spredte g√•rdbebyggelser. Omr√•det opleves √•bent og der er kun en svag gennemg√•ende struktur, der prim√¶rt opst√•r som f√łlge af de mange levende hegn i omr√•det.


Tilstand

Omr√•dets nordlige og centrale dele adskiller sig fra den sydlige del ved at fremst√• mere oprindeligt og uforstyrret. Den sydlige del er is√¶r pr√¶get af tilstedev√¶relsen af byerne Jyderup og M√łrk√łv. Den sydlige del af omr√•det p√•virkes ogs√• af¬†Skovvejens og jernbanen, p√•virkning sker prim√¶rt i form af de fysiske barrierer der skabes i landskabet. Der sker ikke en v√¶sentlig visuel p√•virkning idet b√•de Skovvejen og jernbanen ligger relativt skjult i landskabet.


Sårbarhed

Tilstedev√¶relsen af relativt mange tekniske anl√¶g i omr√•det opleves ikke dominerende. Dette samspil og hensyntagen til omr√•dets karakter b√łr respekteres. Det skal overvejes, om omr√•det kan b√¶re en lokalisering af flere st√łrre tenkiske anl√¶g end der allerede er. Den sydlige del af omr√•det er i v√¶sentligt h√łjere grad p√•virket af tekniske anl√¶g og byudvikling. Planer om udviddelse af b√•de Skovvejen og jernbanen, vil p√•virke denne del af omr√•det yderligere.¬†Omkring Jyderup og M√łrk√łv vurderes det, at omr√•det ikke er s√¶rligt s√•rbart overfor byudvikling.¬†Stigs Bjergby b√łr bevares som landsbysamfund, omr√•det omkring og hele den nordlige del af omr√•det opleves generelt mere s√•rbart overfor nye elementer end den sydlige del. Ved etablering af st√łrre anl√¶g eller byudvikling i den sydlige del af omr√•de skal landsbyen Tornved respekteres og bevares som selvst√¶ndig landsby.


Særlige landskabelige forhold

Bebyggelsesstrukturen og oplevelsen af landbrugslandet er en s√¶rlig karakter for dette ellers sammensatte omr√•de. Ved lokalisering af st√łrre g√•rde eller staldbygninger i omr√•det, skal det ske med en respekt for den eksisterende struktur. En visuel dominans af omr√•det b√łr undg√•s, lige som det er sket ved Stigs Bjergby, hvor omr√•dets eneste store g√•rd er beliggende.

Omr√•det opleves √•bent og man kan generelt se langt, denne karakter b√łr bevares. Der er i de tilst√łdende omr√•der mod sydvest store skovomr√•der, hvorfor egentlig skovrejsning i dette omr√•de ikke b√łr forekomme. Sm√• plantninger kan etableres, hvor det ikke sl√łrer √•benheden og udsynet.¬†Tornved Bjerg ses vidt omkring, lige som der er 360 graders udsigt over omgivelserne fra toppen, dette landskabselement b√łr bevares og evt. friholdes for beplantning.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk