Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Kulturgeografi
17 Stigs Bjergby Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 17 Stigs Bjergby Kulturgeografi

Dyrkningsform

Området bliver primært anvendt til intensiv landbrugsdrift.

Foto/Illustration/Kort


Bebyggelse

Området er karakteriseret ved en sammensathed i bebyggelsesstrukturen. Landsbyen Stigs Bjergby i områdets nordøstlige del dominerer med sin høje placering i landskabet. Stationsbyen Mørkøv dominerer, på grund af sin placering i områdets sydøstlige del ikke området som helhed. Byen danner her en del af områdets afgrænsning.

Der findes en del spredt bebyggelse i området, med mellemstore gårde og husmandsbebyggelser. Den ene store gård i området er beliggende ved stigs Bjergby, men dominerer ikke området.

Foto/illustration/Kort


Beplantning

Området fremstår udmiddelbart fattigt på beplantning. Der findes to små skove, Friheden (ca. 6 ha) og Toftholm Vestskov (ca. 5 ha). Der ud over består beplantningen af enkelte småplantninger, solitære træer, bevoksede diger og især levende hegn. 

Foto/illustration/Kort


Kulturhistoriske helheder

Flere steder fornemmes tidligere tiders kamudskiftning i kraft af samspillet mellem gårdstrukturen, bevoksede diger og levende hegn. Der er enkelte husmandsudstykninger i området, primært i den nordlige del. Landsbyen Sigs Bjergby huser områdets eneste kirke.

Foto/illustration/Kort


Tekniske anlæg

Flere forskellige former for tekniske anlæg er lokaliseret i området, heraf kan nævnes jernbane, bro, højspændingsledninger, vindmøller og centralrensningsanlæg. Disse tekniske anlæg dominerer som følge af deres beliggenhed ikke landskabet i væsentlig. Der i mod er cementfabrikken i Mørkøv et meget visuelt dominerende element i hele områdets sydøstlige del.

Foto/illustration/Kort


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk