Til forsiden
| H√łringer og afg√łrelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
17 Stigs Bjergby
17 Stigs Bjergby Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 17 Stigs Bjergby

Strategi

Målsætning
Omr√•det b√łr i store dele bevares som landbrugsland. I den nordlige del b√łr den spredte bebyggelse best√•ende af mindre-mellem store g√•rde bevares. Omr√•dets karakteristiske √•benhed og overskuelighed b√łr ligeledes bevares.¬†Omr√•dets sammensathed kan med fordel udnyttes til etablering af nye elementer, hvis det sker i respekt for det eksisterende.

Anbefalinger
Omr√•det fremst√•r meget sammensat og derfor vil dele af omr√•det kunne t√•le etablering af st√łrre tekniske anl√¶g, st√łrre landbrugsbygninger eller andet. Dette g√¶lder is√¶r i den sydlige del af omr√•det, syd for jernbanen. Etablering af nye anl√¶g skal ske med respekt for det eksisterende og i en form der ikke vil v√¶re visuelt dominerende i omr√•det.


Landskabskarakter

Omr√•det er pr√¶get af landbrugsdrift, og den centrale del har ikke gennemg√•et de store √¶ndringer gennem tiden. Omr√•det opleves derfor relativt oprindeligt.¬†Omr√•dets autenticitet er dog pr√¶get af beliggenheden mellem Jyderup og M√łrk√łv. Begge byer har efter etablering af jernbenen udviklet sig. Centralt, omkring moseomr√•derne, fremst√•r omr√•det mere intakt, til trods for at store dele af omr√•det er dr√¶net.

Karaktergivende landskabselementer
Landskabet opleves åbent, i en mellem skala. Især de levende hegn og små plantningerne er karaktergivende i dette område. De centrale dele af området opleves som et fladere plateau omkranset af et mere bakket landskab.

Karaktergivende rumlige og visuelle forhold
Omr√•det er transparent afgr√¶nset mod nabo omr√•derne, dog er gr√¶nsen mere lukket ved byerne Jyderup og M√łrk√łv. ¬†

Afgrænsning
Omr√•dets terr√¶n adskiller sig fra de omkringliggende omr√•der og omr√•det har generelt karakter af en vis sammensathed. Landsbyen Stigs Bjergby og stationsbyen M√łrk√łv er omr√•dets mest markante, sammenh√¶ngende bebyggelsesstrukturer. Desuden er forekomsten af √•er og moseomr√•der bestemmende for afgr√¶nsningen.¬†

N√łglekarakteristika
Mellemstor gårdstruktur, levende hegn, småplantninger samt et småbakket landskab. 


Beliggenhed

Omr√•det er beliggende umiddelbart √łst for Jyderup by, og Skovvejen danner en del af den sydlige gr√¶nse mod omr√•derne 20 Holmstrup og 21 Skamstrup.¬†Mod nord dannes afgr√¶nses omr√•det af omr√•derne 18 Aggersvold, 10 Gudmandstrup og 12 Torslunde, mod √łst af omr√•de 16 Knabstrup og 24. Vedebjerg.

Området har en udstrækning på ca. 21 km2.

Begrundelse for udvælgelse
Den overordnede karakter i området er et klassisk landbrugsland præget af en sammensathed. Sammensatheden opstår i det, der forekommer mange forskellige elementer, hvoraf ingen er væsentligt dominerende. 


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk