Til forsiden
| H√łringer og afg√łrelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
16 Knabstrup
16 Knabstrup Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 16 Knabstrup

Strategi

Målsætning
Omr√•det skal bibeholdes som √•bent landbrugsland. Den sydlige del vurderes landskabeligt at v√¶re mere s√•rbart og b√łr friholdes for st√łrre tekniske anl√¶g. Der kan i begr√¶nset grad ske yderligere nybyggeri mod syd og vest.

Anbefalinger
Den kommende udbygning af motorvejen b√łr indarbejdes i landskabet. Der b√łr ske begr√¶nsede terr√¶nreguleringer og supplerende beplantninger. Der kan indarbejdes st√łrre g√•rdanl√¶g i den nordlige del. Disse b√łr dog suppleres med bebplantninger af en vis st√łrrelse.


Landskabskarakter

Karaktergivende landskabselementer
Domineret af landbrugsland i vekslende skala. Mod syd g√•r landskabet over i et mere sm√•kuperet terr√¶n med t√¶ttere bebyggelse. Omr√•det er domineret af Skovvejen, som danner gr√¶nse mod syd og jernbanen, som l√łber gennem omr√•det i √łst-vestlig retning.

Karaktergivende rumlige og visuelle forhold
De rumlige forhold er i h√łj grad dikteret af naboomr√•dernes karakter. Dog giver markst√łrrelserne og de store g√•rde i randenomr√•derne, omr√•det en s√¶rlig karakter.

Afgrænsning
Mod nord og √łst dannes afgr√¶nsningen af de store engomr√•der og det udpr√¶gede herreg√•rdslandskab. Den sydlige afgr√¶nsning dannes af skovene og godslandskabet omkring Knabstrup Hovedg√•rd og Torbenfelt. Mod vest afgr√¶nses omr√•det af M√łrk√łv stationsby.

N√łglekarakteristika
Store gårde, stationsby, blandet skala, sammensathed.


Beliggenhed

Omr√•det er beliggende omkring Knabstrup, ca. 11 km sydvest for Holb√¶k by. Omr√•det gr√¶nser mod nord og √łst op til omr√•de 13 Kobbel √Ö, mod syd til omr√•de 24 Vedebjerg og mod vest til omr√•de 17 Stigs Bjerg by.

Området har en udstrækning på ca.  18,5 km2.

Begrundelse for udvælgelse
Adskiller sig markant fra omr√•derne mod syd, √łst og nord b√•de kulturgeografisk og i skala. Mellemstore til store g√•rde samt karakteristisk bebyggelse langs veje.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk