Til forsiden
| H√łringer og afg√łrelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Naturgeografi
14 Tuse Å Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 14 Tuse Å Naturgeografi

Geologi og jordbund

Omr√•det er et mor√¶ne landskab. Ved Tuse √Ös udl√łb i Holb√¶k Fjord er et mindre omr√•det med marint forland. Jordtypen ar afvekslende, langs √•en og de store eng- og moseomr√•der er jordtypen lerblandet sandjord. H√łjere oppe ad skr√•ningerne er jordtypen sandblandet lerjord. Ved kysten findes et omr√•de med finsandet jord.


Terræn

Terrænet er skålformet, med Tuse Å og Kalve Å beliggende i dalens bund. Langs åen vider dalbunden sig flere steder ud og bliver til store flade eng- og moseområder. Terrænet har en moderat kompleksistet.


Vandelementer

Tuse √Ö genneml√łber omr√•det med start fra Holb√¶k Fjord. Omr√•det er desuden pr√¶get af st√łrre moseomr√•der.


Kyst

Omr√•det gr√¶nser op til Holb√¶k Fjord, og den lille kyststr√¶kning i omr√•det er groet til med Tagr√łr.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk