Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Naturgeografi
14 Tuse Å Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 14 Tuse Å Naturgeografi

Geologi og jordbund

Området er et moræne landskab. Ved Tuse Ås udløb i Holbæk Fjord er et mindre området med marint forland. Jordtypen ar afvekslende, langs åen og de store eng- og moseområder er jordtypen lerblandet sandjord. Højere oppe ad skråningerne er jordtypen sandblandet lerjord. Ved kysten findes et område med finsandet jord.


Terræn

Terrænet er skålformet, med Tuse Å og Kalve Å beliggende i dalens bund. Langs åen vider dalbunden sig flere steder ud og bliver til store flade eng- og moseområder. Terrænet har en moderat kompleksistet.


Vandelementer

Tuse Å gennemløber området med start fra Holbæk Fjord. Området er desuden præget af større moseområder.


Kyst

Området grænser op til Holbæk Fjord, og den lille kyststrækning i området er groet til med Tagrør.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk