Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Landskabsvurdering
14 Tuse Å Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 14 Tuse Å Landskabsvurdering

Styrke

Markant englandskab domineret af Tuse Å. Store dele af området er fri for bebyggelse. De store flader dominerer landskabet.


Tilstand

Området er i høj grad præget af gennemgående trafikanlæg, især i den nordlige del. Dels Kalundborgvej og Nykøbingvej, men også jernbanen og forlængelsen af Holbækmotorvejen, som på en dæmning deler området. Længst mod øst er bygget en dæmning mod Holbæk Fjord. Alligevel fremtræder landskabet homogent med store landskabsrum. Det er en svaghed, at grænserne flere steder er diffus.


Sårbarhed

Yderligere trafikanlæg og større tekniske anlæg kan forringe oplevelsen af landskabet. Området kan blive yderligere opdelt ved bebyggelse og uhensigtsmæssig skovplantning. Området er de fleste steder dog ikke egnet til hverken byggeri eller skovplantning.


Særlige landskabelige forhold

Engene
De våde enge uden bebyggelse er meget karakteristiske for området. Dette træk vil blive forstærket ved den naturgenopretning, som kommer til at ske mellem Tuse Bro og fjorden. Tilsvarende engarealer findes langs Kalvemose å.

Fjorden
Nærheden til fjorden og udsigten over denne er et karakteristisk elelment i den østlige del af området. At store dele af området er tidligere fjordbund er med til at skabe en stærk kobling til fjorden.

Vandløbene
I området findes nogle af kommunens største vandløb, når Svinninge-Audebokanalerne undtages. Tuse Å har et opland, som dækker en stor del af kommunen. Landskabet i hele området er stærkt præget af vandløbene.

Trafikanlæggene
De mange trafikanlæg er med til at opdele området. Da de alle går på tværs af åerne, forstyrres åernes lange forløb. Samtidig fortæller krydsningerne historien om, at det kun er få steder, disse vandløb kan krydses.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk