Til forsiden
| H√łringer og afg√łrelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Kulturgeografi
14 Tuse Å Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 14 Tuse Å Kulturgeografi

Dyrkningsform

Omr√•det er pr√¶get af en middelstor, √•ben markstruktur. Omr√•det er domineret af landbrugsejendomme p√• 20-100 ha, beliggende p√• kanten af √•dalen. Landbruget er prim√¶rt plantebrug. Ved M√łst Huse er ejendomssturkturen markant anderledes, idet der her er tale om sm√•, hobbypr√¶gede landbrug beliggende i et afdr√¶net moseomr√•de mellem Tuse √Ö og Kalve √Ö.


Bebyggelse

Der er kun lidt bebyggelse i omr√•det. Bebyggelserne er hovedsageligt placeret p√• kanten af √•dalen og ved de st√łrre udfaldsveje fra Holb√¶k mod Nyk√łing Sj√¶lland og Kalundborg. Der ud over er der en husmandslignende bebyggelse M√łst Huse beliggende p√• ringe jord mellem Tuse √Ö og Kalve √Ö. Denne bebyggelse adskilder sig markant fra den √łvrige bebyggelsesstruktur i omr√•det. Foruden M√łst Huse er der flere andre bebyggelser. Landsbyen Tuse med krot og kirke er beliggende ved landevejen mellem Holb√¶k og Kalundborg. Her ud over findes en mindre bebyggelse, Nordenskov Huse, som er beliggende, hvor jernbanen krydser Nyk√łbingvej samt bebyggelsen Borup, der er udviklet omkring en fabrik. Uden for bebyggelserne findes f√•, middelstore g√•rde. Bebyggelsesm√¶ssigt fremst√•r omr√•det autentisk.


Beplantning

Landskabet er åbent med forholdsvis lidt beplantning. Beplantningen er hovedsageligt sumpskov og moser på de vådere, ånære arealer. Specielt i den sydlige del af området, omkring Kalve Å, hvor området er lavtliggende, får de mange plantninger området til at virke tilgroet. Her ud over, er der en del bevoksede diger i området, men ingen skov.


Kulturhistoriske helheder

Landsbyen Tuse med kro og kirke opleves forholdsvis intakt. På grund af beliggenheden ved Tuse Å er der ingen traditionel stjerneudskiftning omrking landsbyen. Ved Tuse Å er en dæmning, som afvander engområderne bag ved diget. Der er ikke mange fredede fortidsminder i området, men der er en del ikke-fredede fortidsminder.


Tekniske anlæg

Der er mange infrasturkturelle anl√¶g i omr√•det, som har stor betydning for landskabets oplevelse. I nordg√•ende retning er Nyk√łbingvej, som er hovedf√¶rdsels√•ren til Nyk√łbing Sj√¶lland, mod vest er Landevejen, som¬†historisk set er hovedf√¶rdsels√•ren mod Kalundborg. Her til kommer jernbane mellem Holb√¶k og Nyk√łbing Sj√¶lland samt udbygningen af Holb√¶kmotorvejen, rute 21 i nordg√•ende retning mod Vig og Sj√¶llands Odde.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk