Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Delområder
14 Tuse Å Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 14 Tuse Å Delområder

Delområder

14.01 Møsthuse
Bebyggelse med karakter af husmandsudstykninger. Bebyggelsen er etableret på en sandbanke i et område, der ellers er karakteriseret ved at være meget vådt. Området er bebygget med mindre ejendomme, husmandsbrug og enkelthuse. Oplevelsen af et særskilt område er tydelig.

14.02 Søstrup Elle
Et mere lukket område med større præg af landbrug end resten af område 14. Delområde 14.02 er domineret af Kalvemose Å og er derfor en del af område 14 Tuse Å. Delområdet opleves som et overgangs område til område 15 Søstrup.

14.03 Kysten
Meget vådt område ved Holbæk Fjord. Domineret af græsningsenge og tagrørssump. Delområdet er under naturgenopretning, hvilket vil gøre det endnu vådere. Delområdet domineres af dæmningen til Holbæk Fjord.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk