Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Rumlig analyse
13 Kobbel Å Naturgeografi Kulturgeografi Rumlig analyse Delområder Landskabsvurdering Pdf af områdebeskrivelsen Næste

Du er her: Home Temaplaner Landskabsplan Find på liste 13 Kobbel Å Rumlig analyse

Rumlige forhold

Skala: blandet
Rumlig afgrænsning: Åbent
Kompleksitet: Sammensat
Struktur: Dominerende
Visuel uro: Roligt
Støj: Stille

 

 

 

 

 

Området er rumligt delt i to, hvor den nordlige del er meget åben og skovfattig med meget store marker. Den sydlige det er mere præget af moser og enge. I hele området er det herregårdslandskabet der dominerer.

Rumlig analyse


Helheder og enkeltelementer

Vandelementer
Et større vådområde ved Løvenborg, her er opstillet et fugletårn.

Naturarealer og skove
Skovområdet omkring løvenborg.

Kulturhistoriske helheder
Løvenborg gods, Vognserup og Gislingegård med de dertil hørende husmandsbebyggelser, alléer med mere.

Særligt samspil mellem natur og kultur
Området omkring Løvenborg er særligt, med skov og voldgrav.

Markante udsigter og elementer
Udsigten til Gislingegård, hvor området omkring er præget af meget store markstørrelser. Det meget åbne landskab gør, at selve gården ligger synligt i landskabet.


Holbæk Kommune · Kanalstræde 2 · 4300 Holbæk · Tlf. 72 36 36 36 · E-mail plan@holb.dk